Informace pro účastníky


Letní výcvykový tábor v roce 2022 se uskuteční od 2. 7. do 16.7. v závislosti na aktuální epidemiologické situaci a platným nařízení vlady ohledě pořádání dětských taborů. Pro nové účastníky je vyhrazen především 2. týden pobytu. Přesný počet dnů, příjezd i odjezd si oddíly mohou určit sami. Doporučujeme pobyt nejméně 7 dnů. Oddíly, které se přihlásily k účasti na tábor, jsou povinni vyslat zástupce v počtu 1-3 osob na přípravnou brigádu, pokud se s vedením tábora nedomluví jinak.

Brigáda se koná 25. 6. 2022 od 9 hod do cca 16 hod v prostorách tábora.

Fotky do kroniky lze posílat na e-mail: kronika@sobonky.cz