Informace pro účastníky

Letní výcvykový tabor v roce 2019 se uskuteční od 29. 6. do 13.7. Pro nové účastníky je vyhrazen především 2. týden pobytu. Přesný počet dnů, příjezd i odjezd si oddíly mohou určit sami. Doporučujeme pobyt nejméně 7 dnů. Oddíly, které se přihlásily k účasti na tábor, jsou povinni vyslat zástupce v počtu 1-3 osob na přípravnou brigádu, pokud se s vedením tábora nedomluví jinak. Brigáda se koná 22. 6. 2019 od 9 hod do cca 16 hod v prostorách tábora.