Informace pro účastníky

Před nástupem na letní tábor mají děti povinnost splnit jednu z podmínek:

  • 22 dnů po první dávce očkování (certifikát stažený z portálu ocko.uzis.cz)
  • PCR test starý max. sedm dní
  • Potvrzení o prodělané nemoci, platí max. 180 dní
  • Antigenní test starý max. tři dny (přetestování sedmý den tábora)
  • Samotest provedený na místě (přetestování sedmý den tábora)
  • Potvrzení o testu ze školy, případně čestné prohlášení (přetestování sedmý den tábora)
Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Letní výcvykový tábor v roce 2021 se uskuteční od 3. 7. do 17.7. v závislosti na aktuální epidemiologické situaci a platným nařízení vlady ohledě pořádání dětských taborů. Pro nové účastníky je vyhrazen především 2. týden pobytu. Přesný počet dnů, příjezd i odjezd si oddíly mohou určit sami. Doporučujeme pobyt nejméně 7 dnů. Oddíly, které se přihlásily k účasti na tábor, jsou povinni vyslat zástupce v počtu 1-3 osob na přípravnou brigádu, pokud se s vedením tábora nedomluví jinak. Brigáda se koná 26. 6. 2021 od 9 hod do cca 16 hod v prostorách tábora.