Dokumenty

  • Přihláška (pdf, docx) - vyplňují rodiče

  • Zdravotní způsobilost dítěte a souhlas s případným ošetřením (pdf, docx) - vyplňuje dětský lékař a rodič

  • Zdravotní způsobilost pro práci s dětmi (pro dospělé účastníky tábora pracující s dětmi) (pdf, docx) - vyplňuje praktický lékař

  • Čestné prohlášení o bezinfekčnosti (pdf, docx) - vyplňuje rodič a každý učastník tábora v den odjezdu

  • __________________________________________________________

  • Stanovy LVT Sobnky z.s. (PDF)